Nederlands College Heraldiek

 

 

Nederlands
College
Heraldiek
College Heraldiek-www-klein

NCH

- Register
Familiewapens

- Informatie heraldiek

- Registratie aanvragen

- Beoordeling

- Heraldiek.net: inhoud

 

 


© College Heraldiek
sinds 1994

 

College van herauten

 

 

 

Voorzitter heraut

R.J.P.M. (René) Vroomen
Echte-mail:
voorzitter-nch@heraldiek.net
tel. 0475 483 404

 

 

 

 

 

 

Secretaris heraut

Drs. W.M.T. (Willem) van Zon
Utrechte-mail: secretaris-nch@heraldiek.net
of: info@heraldiek.net

 

 

 

 

 

 

2e secretaris heraut

G.B.M. (Gert) Beuving
Veghele-mail: secretariaat-nch@heraldiek.net

 

 

 

 

 

Heraut

Mw. G.H.M.M.A. (Geertje) de Kort
Schijndel

 

 

 

 

 

 

 

Heraut

J.P.A. (Hans) Pennings
Oss

 

 

 

 

 

 

 

Heraut

William Coolen

Berkel-EnschotHeraldisch tekenaar
e-mail: info@williamcoolenheraldiek.nl

 

 

 

 

 

 

Ere-heraut

E.B. (Eduard) van Rijn

De Lier

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster en PR (relatiebeheerder)

Website: vacature (thuiswerk)
Belangstellende graag melden bij de secretaris

e-mail: webmaster@heraldiek.net

 

 

 

 

Beoordeling door het College

Het College Heraldiek beoordeelt de aanvragen onafhankelijk op heraldische en genealogische gronden en beslist aldus over de registratie. Indien de oorspronkelijk aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet kan het College de aanvrager aanpassingen voorstellen die registratie toch mogelijk maken.

Er wordt met name getoetst op de heraldische correctheid en voorts op de volgende elementen:
historisch ; heraldisch-esthetisch ; rechtmatigheid / usurpatie, d.w.z. het onrechtmatig voeren van een bestaand wapen van een andere familie (met dezelfde naam).

Doel van het College Heraldiek is om de heraldische traditie levend te houden in onze tijd en steunt volledig op vrijwilligerswerk. Het College Heraldiek wordt niet gesubsidieerd en al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die heraldisch, genealogisch en/of  historisch deskundig zijn. Donaties zijn welkom.

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.