Nederlands College Heraldiek

 

 

College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100
NCH

 

Register
Familiewapens

- Registratie aanvragen

- College Heraldiek

- Bronnen

 

 

 
 

 

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Register Familiewapens

 

 

 

Toelichting inhoud wapenregister

Hier worden de wapens ontsloten uit het Register Familiewapens van het Nederlands College Heraldiek (inclusief NGV en HVG ‘Ons Voorgeslacht’). Zo kan men met behulp van Internet bekijken welke familiewapens hier zijn geregistreerd en aan welke familiestam en naam de wapens zijn verbonden.
Deze informatie is mogelijk ook te gebruiken ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen familiewapen.

Van deze geregistreerde wapens zijn door het aan te klikken wapen en/of de familienaam meer gegevens te bekijken op Internet. Van alle geregistreerde wapens is verdere informatie aan te vragen bij het College Heraldiek of na te slaan in het
Heraldisch tijdschrift, de Gens Nostra of in het Register Familiewapens NGV (per 2004). Deze zijn behalve in de bibliotheek van NGV te Bunnik ook in veel openbare bibliotheken te raadplegen.

 

Vraag verdere informatie aan per e-mail info@heraldiek.net met vermelding van uw postadres.

Voor het aanvragen van wapenregistratie in het Nederlands Register Familiewapens: download het actuele registratieformulier en het informatieblad voor toelichting op de procedure.

 

Naar namenindex > Register Familiewapens

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.