Nederlands College Heraldiek

 

 


College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100

NCH

 

Inhoud

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Auteursrecht of Copyright

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets van en uit de Internet paginaís van Nederlands College Heraldiek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

Vraag verdere informatie aan per e-mail info@heraldiek.net met vermelding van uw postadres.

 

 

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.