Terug naar Heraldiek overzicht

 

 

Inzage wapenregister tijdelijk offline

 

 

 

Het overzicht van alle geregistreerde familiewapens is tijdelijk niet online beschikbaar.

 

U kunt wel de lijst met de geregistreerde wapens van de afgesloten jaren raadplegen. Daarin staan ook de verwijzingen naar de gepubliceerde wapenregistraties in Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift. Deze zijn in veel bibliotheken te raadplegen.

 

> NCH-Registerlijst (NGV en College Heraldiek)

 

> OV-Registerlijst (HVG ‘Ons Voorgeslacht’).

 

Informatieve vragen over de registraties kunnen ook gesteld worden per e-mail aan onderstaand adres. Vermeld in de mail om welk wapen en/of familienaam het gaat en ook uw postadres en eventueel lidnummer. Gestreefd wordt de vragen in twee weken te beantwoorden.

 

 

 

e-mail: info@heraldiek.net

 

 

i2020