Nederlands College Heraldiek

 

 


College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100

NCH

 

Inhoud

Doelstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Iedereen kan een familiewapen voeren

 

 

 

Familiewapens worden treffend omschreven als kentekens van verwantschap: degenen die zich scharen onder een ‘blazoen’, vormen een gemeenschap, zij hebben een verwantschap die met een beeldmerk kenbaar wordt gemaakt.

 

Het staat eenieder vrij om een familiewapen te voeren, dat kan een bestaand oud wapen van de familie zijn, maar even goed kunnen anno nu nieuwe wapens gesticht en aangenomen worden. Het is uiteraard geen verplichting dat iedereen in de familie het wapen ook in de praktijk voert of gebruikt. Dat blijft altijd ieders persoonlijke keuze

 

Iedereen die stamboomonderzoek doet kan daarbij een wapen tegenkomen dat door een voorouder is aangenomen, meestal om redenen van een bepaalde functie of omstandigheden. Vaker zal men geen wapen kunnen vinden, maar wordt wel veel inzicht verkregen in de geschiedenis en achtergronden van de familie. Dat kan dan goed gebruikt worden om een uniek heraldische kenteken voor de familie te ontwerpen.

 

Een echt heraldisch wapen volgt de traditionele kenmerken van de heraldiek, maar is evengoed te plaatsten in een hedendaagse familiebeleving of een persoonlijke uitdrukkingswijze.

 

Het College Heraldiek geeft aan ieder die dat wenst voorlichting en advies, over ontwerpen en verantwoorde toepassing van heraldiek, zodat een echt en respectabel familiewapen gevoerd kan worden.

 

Als u een nieuw wapen wilt (doen laten) ontwerpen, dan kan dat dus onder andere op basis van uw familiehistorie en stamboom. Het nieuwe wapen kan vervolgens op verzoek geregistreerd worden.

 

Meer informatie? Vraag de brochure aan per e-mail info@heraldiek.net met vermelding van uw postadres.

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.