Heraldiek - NGV

 

 

College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-NGV-49-100
NGV

 

Inhoud

 

Registratie
van
Familiewapens

 

- College Heraldiek

 

- Kosten

 

- Advies en begeleiding

 

- Register Familiewapens

 
Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

REGISTRATIE van FAMILIEWAPENS

 

 

 

Op 22 januari 1994 werd door de Nederlandse Genealogische Vereniging de Afdeling Heraldiek opgericht, die in 2015 is voortgezet als Sectie Heraldiek van de NGV.
Een van de taken is het aanleggen van een Register Familiewapens. Daartoe werd een College Heraldiek ingesteld ter beoordeling van aanvragen en het beslissen over de registratie.
In 1994 werden de voorbereidingen getroffen en begin 1995 zijn de eerste wapens geregistreerd.

 

Bij veel families blijkt een behoefte een gevonden of een aangenomen wapen te registreren. Het gaat niet alleen om oude wapens die men bij genealogisch onderzoek gevonden heeft. Er zijn er ook die zich op basis van hun ontdekte gemeenschappelijke wortels willen scharen onder een nieuw banier waarin de familiegeschiedenis is gesymboliseerd. Niet in de laatste plaats families die zich in een of andere vorm organiseren, zoals er vele zijn die in de Familieorganisaties-NGV een thuisbasis vinden.

 

De Registratie is een dienst die verzorgd wordt door het College Heraldiek voor families en personen in Nederland, of in het buitenland van Nederlandse oorsprong. In het algemeen betreft dat het eigen familiewapen, maar kan ook gaan om een organisatiewapen.
Van elk wapen dat wordt opgenomen in het Nederlands Register van Familiewapens wordt een wapenbrief uitgeschreven met de volgende informatie:
- Een kleurenafbeelding van het wapen
- De heraldische beschrijving (blazoenering) van het wapen
- bij oude wapens de oorsprong
- de persoonsgegevens van de wapenvoerder cq aanvrager
- het nummer en de datum van de registratie
Van deze registratie ontvangt de aanvrager een exemplaar.

 

De geregistreerde wapens worden voor publicatie aangeboden aan de redacties van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift. Publicatie maakt een wezenlijk deel uit van de registratieprocedure.

 

De kosten:
De Heraldiek-NGV biedt leden de mogelijkheid hun gevonden of te ontwerpen familiewapen te laten registreren in het Nederlands Register van Familiewapens voor:  115,-. De kosten voor niet-leden zijn  160,-. Hierbij ontvangt men als resultaat van toetsing en advies een stijlvolle wapenbrief.
Informatie en aanvraagformulier is te verkrijgen bij het College Heraldiek:
Dhr. W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht.

 

Zie voor toelichting en aanvraagprocedure wapenregistratie in het Nederlands Register Familiewapens.

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.