Heraldiek - NGV

 

 

College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-NGV-49-100
NGV

 

- Register
Familiewapens

- Inhoud

- Registratie

 

- Bronnen

 

- Heraldiek-NGV

Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

College Heraldiek

 

 

 

wp-van-rijn-I-80.gif

Voorzitter

Dhr. E. B. van Rijn
Populierenhof 22
2678 SJ De Liertel. 0174 51 44 72
e-mail:
info@heraldiek.net

 

 

 

 

 

 

wp-van-zon-I-100.gif

Secretaris

Dhr. Drs. W. M. T. van Zon
Prof. Sjollemalaan 20
3571 CH Utrechttel.
030 271 01 80
e-mail:
info@heraldiek.net

 

 

 

 

 

 

wp-vroomen-80.gif

Lid

Dhr. R.J.P.M. Vroomen
Mussenstraat 7
6101 CR Echttel. 0475 48 34 04
e-mail:
renevroomen.heraldiek@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

wp-veekens-80.gif

Notulist

Dhr. M.J.A. Veekens
Doctor Duchateaustraat 75
5571 DB Bergeijktel. 0497 57 31 32
e-mail:
martienveekens@hetnet.nl

 

 

 

 

Het College Heraldiek beoordeelt de aanvragen en beslist over de registratie.
Er wordt met name getoetst op de volgende elementen:

 

historische - ; heraldische - ; esthetische - ; rechtmatige - ; usurpatieve (het onrechtmatig voeren van een wapen van een andere met dezelfde familienaam) - .

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.