Heraldiek - NGV

 

 

Heraldiek
logo-NGV-afd-Heraldiek-80-nw
NGV

 

Inhoud

 

Nieuws

 

 

 

 

 

 

ę Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Collecties van het Heraldisch Archief

 

 

 

Link naar de digitaal toegankelijke collecties van het Verenigingscentrum NGV : Overzicht

 

 

 

Link naar de Bibliotheek Heraldiek in het Verenigingscentrum te Weesp : Zoeken

 

N.B. U verlaat dan deze website. | Link terug naar verdere Inhoud Heraldiek website.

 

Inhoud van de collecties in het Heraldisch Archief

De Heraldische bibliotheek bevat heraldische boeken, artikelen en documentatie die toegankelijke gemaakt zijn volgens de Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek.
Daarnaast zijn veel belangrijke en historische heraldische werken en studies uit het buitenland aanwezig. Een collectiedoel is ook de levende heraldiek (nieuwe wapens en registraties) uit landen waarvan inwoners naar Nederland zijn getrokken, of omgekeerd. Vele Heraldische periodieken uit binnen en buitenland zijn aanwezig.

Het Heraldisch Archief bevat ook een flink aantal collecties zoals van wapenafbeeldingen, wapenkaarten, een kaartsysteem met handmerken, lakzegels en ex-libris. De collecties zijn niet bijzonder in omvang, maar juist doordat ze door nijvere leden in de loop van jaren bijeengebracht en verzameld zijn, kunnen ze soms bijzondere treffers opleveren.

Alle collecties en ook de daarvoor in aanmerking komende literatuur worden ge´ndexeerd in een Heraldisch NaamRegister (HNR), de digitale opvolger van de aloude Heraldische Cartotheek waarmee het Heraldisch Archief in 1966 begonnen is.


Terug naar
Inhoud Heraldiek

Uit het jaarverslag Heraldisch Archief 2014

De heraldische bibliotheek is uitgebreid met ruim 100 publicaties, waarbij diverse van de zeldzame hiaten t.o.v. de Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek (Den Haag, 1994) konden worden ingevuld. Van de omtrent 8000 Nederlandse heraldische publicaties door de eeuwen heen, is vrijwel alles in het Verenigingscentrum direct te raadplegen uit de aanwezige genealogische en heraldische bibliotheken inclusief tijdschriftencollecties. Daarnaast konden verscheidene interessante buitenlandse studies aan de collectie worden toegevoegd. De aanwinstenlijst is op aanvraag per e-mail verkrijgbaar, evenals deel-catalogi per onderzoeksgebied van de heraldiek.

Verder zijn flinke stappen gezet voor het invoeren en toegankelijk maken van de collecties wapenkaarten, manuscript wapenboeken, correspondenties, etc. De hierin voorkomende wapens van personen worden opgenomen in het Heraldisch Naamregister, dat nu gegroeid is tot ruim 92 duizend vermeldingen. Deze informatie over familiewapens kan in het centrum worden geraadpleegd en per e-mail aangevraagd.

Willem van Zon, hoofd Heraldisch Archief


Terug naar
Inhoud Heraldiek

Werkplan Heraldische Collecties

Het werkplan voor de komende jaren is erop gericht op de digitale ontsluiting en toegankelijkheid van de 14 onderscheiden heraldische deel-collecties, die zijn ge´nventariseerd in de beleidsnotitie collectiebeheer 2013.

Hiervoor worden nog medewerkers gezocht. Het werk kan groetendeels digitaal en vanuit huis gedaan worden. Heeft u belangstelling hiervoor? Meld u dan aan : w.vanzon@heraldiek.net


Terug naar
Inhoud Heraldiek

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.