Heraldiek - NGV

 

 

College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-NGV-49-100
NGV

 

Register
Familiewapens

- Inhoud

- Registratie

- College

 

- Bronnen
 

Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Register Familiewapens

 

 

 

Hier een poging de wapens uit het Register Familiewapens digitaal te ontsluiten. De reden hiervan is dat men met behulp van Internet kan bekijken welke geregistreerde wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen familiewapen.

Van deze geregistreerde wapens zijn van het aan te klikken wapen en/of familienaam meer gegevens te bekijken op Internet. Van de overige geregistreerde wapens is alleen informatie te vinden bij het Heraldisch Archief in het Verenigingscentrum te Weesp of in het
Heraldisch tijdschrift, decembernummers Gens Nostra (NGV) of in de uitverkochte publicatie Register Familiewapens NGV.

 

 

 

HT-NGV-20-4-120.gif

GN-68-09-12-2013-120.gif

RF-NGV-Her-120

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.