Heraldiek NGV

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

-

HT-NGV-18-1-60.gif
20
12

Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 18, Nr. 1

 

N.J.M. BIEZEN: Zegelstempel van Henri Claude de Bourdeilles, bisschop van Soissons

2

ANTON C.ZEVEN: Wapens op een beker van het Arnhemse bakkers- en brouwersgilde in de zeventiende en achttiende eeuw

7

HANS VAN HEININGEN: Gewijzigd wapen voor de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr. Dr. W.J. kardinaal Eijk

11

BERNARD GROTHUES: Ed Boutmy de Katzmann, genealoog, heraldicus en patriciër

13

Ir. ANDERS DAAE: Het wapen van “de vader van de deltawerken” dr. ir. Johan Schillhorn van Veen

18

ANTON C. ZEVEN: De variaties in het wapen van de ‘Zutphens/Arnhemse’ familie Cremer

19

J.A.DE BOO: Over herindelingen en de teloorgang van ons publiek-rechtelijk heraldisch erfgoed

23

Periodieken en publicaties

30

HANS OFFERMANS: Heraldiek in de middeleeuwen en de hertogen van Brabant; een lezing

31

Rubriek met vragen en reacties van lezers: “Op de keper beschouwd”

32

 

HT-NGV-18-2-60.gif
2012

Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 18, Nr. 2

 

WILLEM VAN ZON: Liber Amicorum Eduard van Rijn

38

BERNARD GROTHUES: Eduard van Rijn, wapenkundige en promotor van de heraldiek

40

MARTIEN VEEKENS: Bergeijk voert sinds 1469 een uniek Bourgondisch wapen

45

WILLIAM COOLEN: Drie lelies of bezaaid met lelies?

52

Mr. T.N. SCHELHAAS: Acht kwartierwapens Van Beaumont

54

COLLEGE HERALDIEK: Wapenregistraties 2011

63

ANTON C. ZEVEN: Wapens op de achterzijde van een portretfoto van het Heraldisch kunstatelier Van Winsheijm te Utrecht

81

RENE VROOMEN: Beschrijving en historie van de familiewapens Schless

83

Mr. J.T. ANEMA: Wapenregistratie

87

H.K. NAGTEGAAL: Delftse biografieën

92

 

HT-NGV-18-3-60.gif
2012

Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 18, Nr. 3

 

Mr. R.W. VAN DIJK: Een niet te verwoesten wapenspreuk:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT

102

N.J.M. BIEZEN: Een cachet van de adellijke familie Brantsen

108

J.A. DE BOO: De ‘waterwolf’; De wapens van Wolphaartsdijk, Slochteren en Electra met elkaar vergeleken

112

HANS VAN HEININGEN: Twee maal vier kwasten: een ‘nieuwe’ eeuwenoude prelatenhoed

117

ANTON C. ZEVEN: Het stützbogenkreuz, of boogkruis of cross bended

126

Periodieken  en publicaties

128

J.A. DE BOO: Overheidsheraldiek (8)

130

Rubriek met vragen en reacties van lezers: “Op de keper beschouwd”

133

 

HT-NGV-18-4-60.gif
2012

Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 18, Nr. 4

 

TOM METSELAARS: Heraldiek van het land van Vytis. Geschiedenis van de Litouwse nationale heraldiek

138

IR. ANDERS DAAE: Dorpswapens en –vlaggen in het Groningse Vredewold: Jonkersvaart en de Wilp

145

N.J.M. BIEZEN: Statuette met het wapen Hajenius

147

ANTON C. ZEVEN: Gehoekte of hoekige schuinbalk in een wapen op een avondmaalskan

152

HANS VAN HEININGEN: Het wapen van mgr. Hermanus Woorts, hulpbisschop van Utrecht

154

HANS VAN HEININGEN: Het wapen van mgr. Theodorus Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht

155

IR. ANDERS DAAE: Het wapen van de nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

156

BERT BLOKHUIS: Blokhuis, één familie, twee wapens

156

Periodieken  en publicaties

159

Rubriek met vragen en reacties van lezers: “Op de keper beschouwd”

163

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 


website counter