Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

pub-heraldiek-60
2004

Heraldiek, Jaarboek 2004 - Heraldisch Tijdschrift, jaargang 10

 

Verzameling voordrachten Heraldische Dag 2004

 

 

 

W.M.T. van Zon, NGV-afdeling Heraldiek 1994-2004, een overzicht

5

J.T. Anema, Inleiding

11

Mr G.J. Jansen, Welkom in de Statenzaal in Zwolle

13

Jhr A.J.. Gevers, De gebrandschilderde wapens in de Statenzaal in Zwolle

17

H.P. de Vries, Adelaar en leeuw, kernsymbolen in de heraldiek

29

A.J. Mensema, Het wapen van de gemeente Zwolle

41

J.A. de Boo, Het koninklijk wapen als spiegel van zijn tijd

53

J.C. Terluin, Religieuze achtergrond van Friese wapens

73

R. Alma, Drentse heraldiek

91

 

 

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.