Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

HT-NGV-00-0-60
200
1

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 7

 

Heraldiek

 

 

 

J.A. de Boo, Kleur bekennen; Rietstap's keuze voor een rationele blazoenering

1

H.P. de Vries, Gertrude van Andechs-Merano of Przemysl Ottokar II; Heraldische ontknoping van een persoonsverwisselling

25

A.C. Zeven, Wapenschilden in Museum Nairac te Barneveld

32

H.P. de Vries, Twee wapens uit de 16e eeuw van de Koningen van Congo

82

 

 

Toepassingen

 

 

 

S.E. Pronk Czn. Het ex-libris; Ervaringen van een outsider

6

J. Timmermans, De waarde van het gildezilver; Een heraldisch-genealogische bron

25

H. Damhuis, Monumentale wapens langs de grens

41

J.P.C. Hoogendijk, Heraldiek in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

49

D. de Bruin, Het moderne heraldisch ex-libris in Nederland

69

J.P.C. Hoogendijk, Een heraldische zwerftocht door Amersfoort

77

 

 

Heraldische curiosa

 

 

 

J.A. de Boo, Loodrecht en horizontaal; Heraldiek en zwaartekracht

55

 

 

Wapenontwerpen

 

 

 

J.F. van Heijningen, Wapen van Henk Kronenberg s.m., bisschop van Bougainville (Papoea Nieuw Guinea)

17

J.F. van Heijningen, Wapen van mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem en titulair bisschop van Tibili

18

H.P. de Vries, Vier ontwerpen voor het wapen van de Verenigde Republiek Indonesië 1949-1950

58

J.F. van Heijningen, Nieuwe bisschopswapens (mgr. G.J.N. de Korte, J.H.J. te Maarssen, H.M. van Steekelenburg en bisdom Kundiawa, Papua Nieuw Guinea)

84

 

 

Diversen

 

 

 

T.N. Schelhaas,Vragen rond vererving van Familiewapens

11

M.G.S. Van de Cruys, De registratie van burgerwapens in Vlaanderen

13

 

 

Vragen/antwoorden

 

 

 

Wie Weet: Wapen (van) Vrijaldenhoven (D.W. Panjer)

70

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

Inschrijvingen Verhaar, Van Aalderen, Panjer, Durieux, Koops, Koenders

89-91

 

 

Literatuur

 

 

 

Bibliografyske fynplatten fan wapens en flaggen yn Fryslan, C.E. Kuipers en drs. A.L. Kuipers (boekbespreking JH)

19

Heraldiek van de Nederlandse Diocesen, Ir. Anders Daae (boekbespreking WvZ)

19

Recht in de heraldiek, J.T. Anema (bespreking AH)

45

Heraldische CD-Roms, Historic Future (bespreking HL)

46

Wapen Paul Scholten, burgemeester van Arnhem (krantenbericht, bespreking AZ)

47

Heraldische kwartierstaten. Een handleiding voor genealogen en heemkundigen, Marc Van de Cruys (boekbespreking dB)

63

De registratie van burgerwapens in Vlaanderen, Marc Van de Cruys (bespreking dB)

64

Noord-Brabants wapenrepertorium deel I, A.H. Hoeben (boekbespreking JH)

64

Periodieken

20-21, 65-68

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

Afdeling Heraldiek start website

16

XIIe Internationaal Heraldisch Colloquium – Groningen (aankondiging)

22

Expositie Heraldiek (aankondiging)

22

Nieuwe leden

23

Agenda evenementen

24

Bestuur Afdeling Heraldiek per 3-3-2001

24, 48

Advies bij wapenontwerpen

91

Van het bestuur

92

 

 

Mededelingen

 

 

 

Correcties

48

Hoofdredacteur en redacteur gezocht

68

 

 

Summary of content

24, 48, 68, 92

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.