Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

HT-NGV-00-0-60
1999

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 5

 

Heraldiek

 

 

 

A. Daae, Het wapen van de Oud-Episcopaal Katholieke Kerk in Nederland

1

     Nogmaals

62

A. Daae, Drentse gemeentewapens (1) Voorstudies bij een gemeentelijke herindeling

28

A. Daae, Drentse gemeentewapens (2) Voorstudies bij een gemeentelijke herindeling

84

A. Daae, Het wapen Krijthe

42

A.H. Hoeben, Het paaslam in de zegel- en wapenkunde (1) Enkele bijzondere facetten

21

A.H. Hoeben, Het paaslam in de zegel- en wapenkunde (2) Enkele bijzondere facetten

52

A.H. Hoeben, Het paaslam in de zegel- en wapenkunde (3) Enkele bijzondere facetten

78

 

 

Blazoenering

 

 

 

H.K. Nagtegaal, Juiste interpretatie van heraldische stukken

5

     Rectificatie

34

J.A. de Boo, Slag- en stootwapens in de heraldiek + naschrift

35

J.P.C. Hoogendijk, Interpretatie van heraldische stukken - reactie

38

H.K. Nagtegaal, Reactie op de naschriften van de heren De Boo en Hoogendijk

40

J.A. de Boo, Op zoek naar Gomegys (Heraldische Curiosa 5)

49

C.E. Kuipers, Balkenbrij

93

 

 

Toepassingen

 

 

 

A.C. Zeven, Pieter de Hooch en heraldiek

60

 

 

Diversen

 

 

 

Werkgroep Heraldisch tekenaars & H.C. 't Jong, Wapentekenaars HRVA (6): Johannes Petrus van der Drift

3

Aanvulling artikel over tekenaar Van Alff

4

A.H. Hoeben, Een gedachtenisprentje voor een gemeentewapen

62

W.M.T. van Zon, Familiewapens in deze tijd. Heraldiek bij familieorganisaties

73

 

 

Vragen/antwoorden

 

 

 

Wapen met in rood veld drie blauwe palen - reactie

9

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

Inschrijvingen Uittien, Krijthe, Van der Zalm, Schampers,

10-11

     De Heus, Van der Kooij, Buist, Van den Eijnden

12-13

Inschrijvingen Dethmers, Greveling, Westers, Veerkamp (6x)

64-68

Inschrijvingen Van Dokkum, Boerrigter, Koevoets, Kranen

94-95

Correcties

95

 

 

Literatuur

 

 

 

Periodieken

14, 43, 69, 96

Nederland's Wapenboek, deel 1 (boekbespreking AH)

8

Wapenmotieven in damast (boekbespreking AH)

41

De weg naar een familiewapen (boekbespreking JdB)

71

Noord-Nederlandse familiewapens II (aankondiging)

71

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

Agenda evenementen

20, 48, 72, 100

De heer Th.Schelhaas koninklijk onderscheiden

41

Cursussen familiewapens

46

Jaarvergadering Afdeling Heraldiek - verslag

47

 

48

Bestuur Afdeling Heraldiek

 

 

 

Ledenlijst - mutaties

99

 

 

Mededelingen

 

 

 

Richtlijnen voor auteurs

19

Redactioneel

20

Heraldische databank te Leusden

34

Regionale correspondenten HT gevraagd

72

 

 

Summary of content

20, 48, 72, 100

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.