Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014

HT-NGV-00-0-60.gif
1998

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 4

 

Blazoenering

 

 

 

J.P.C.Hoogendijk, Blazoeneringen

16, 35, 52

 

 

Diversen

 

 

 

Benoeming J.A. de Boo door AIH

64

 

 

Werkgroep Heraldische Tekenaars & H.C.'t Jong,
Wapentekenaars van de Hoge Raad van Adel 3, 4, 5:

 

 

 

3 - Johannes Evert van Leeuwen

6

4 - Johannes Matthijs Lion

26

5 - Paulus Nicolaas van Alff

69

J.A.de Boo, Wapenverzamelingen en computers

8

Heraldische kalender

11

Excursiecommissie

19

J.P.C.Hoogendijk nieuw lid van de redactie

76

H.M.Lups, In gesprek met Geerke Meijerink

33

H.M.Lups, Heraldische databank CBG

75

H.M.Lups verlaat redactie

76

Informatie over Schalkwijkse zegels

47

Rechtzettingen

34, 83

Redactioneel

19, 82

P.J.Sypesteyn, Een bijzonder geval van usurpatie?

28

A.C.Zeven, Rouwborden in de Ned.Herv.kerk van Wageningen

24

A.C.Zeven, Heraldic Philately Study Group & Internationaler Philatelistische Arbeitskreis Heraldik

31

A.C.Zeven, Verlies van zegelstempel in Kampen in de 15de eeuw

68

A.C.Zeven, Twee 14de eeuwse zegelstempels opgegraven in Amersfoort

72

 

 

Heraldiek

 

 

 

J.A.de Boo, De Friese halve adelaar (slot)

1

J.A.de Boo, Samengevlochten vissen. Heraldische curiosa 2

21

J.A.de Boo, Het wapen van Zandvoort. Een semiotische benadering. Heraldische curiosa 3

41

J.A. de Boo, Het Edict van 1696 [in Frankrijk]. Heraldische curiosa 4

65

A.Dam, Een wapen voor de familie Geefshuysen

15

A.Daae, Het wapen van de bisschop van 's-Hertogenbosch mgr A.L.M.Hurkmans

77

A.H.Hoeben, Juiste samenhang tussen blazoenering en wapentekening is een vereiste

17

A.H.Hoeben, Een wapenkleed van het geslacht Sweerts de Landas

61

R.J.P. van der Zalm, Van zegel tot familiewapen Van der Zalm

73

 

 

Heraldiek, kerkelijke

 

 

 

A.Daae, Enkele aspecten van kerkelijke heraldiek in de Verenigde Staten van Amerika

12

 

 

Heraldiek, overheids

 

 

 

A.Daae, De ondersteunenden ondersteunend

48

A.H.Hoeben, NCWV rapport voor het gebied Breda en omgeving

50

A.H.Hoeben, Gemeentewapens met helm

54

 

 

Literatuur

 

 

 

J.A.de Boo, Adler 19.Band, Heft 4, 1997

55

J.A.de Doo, Archives Heraldiques Suisses CXII 1997-11

55

J.A.de Boo, Coat of Arms NS vol XU, nr 180 (1997)

55

J.A.de Boo, Herold NF Band 15, Heft 6-7 (1997)

57

J.A.de Boo, Herold-Jahrbuch NF 2.Band (1997)

57, 79

A.H.Hoeben, Van schild en vaan Jrg 3 (1996) nrs 3 en 4

17

A.H.Hoeben, Van schild en vaan Jrg 4 (1997) nrs 1 en 2.

57

A.H.Hoeben, Van schild en vaan Jrg 4 (1997) nrs 3

80

A.H.Hoeben, Heraldicum Disputationes jrg 1997, nrs 1 en 2

18

A.H.Hoeben, Heraldicum Disputationes jrg 1997, nrs 3 en 4

80

A.H.Hoeben, Vlaggen nr 91, 92, 96 (1996,1997)

58

A.H.Hoeben, De Nederlandsche Leeuw Jrg CXIV (1 997), 6-8, 9-11, 12

58

H.M.Lups en W.J.Scholl, Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten (2 delen)

30

H.M.Lups, Heraldische sprokkelingen

38

Wappenbuch Von den Ersten gezocht

47

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

Agenda activiteiten

37, 59, 83

Kort verslag Algemene Ledenvergadering Afdeling Heraldiek Amersfoort 21 maart 1998

38

Mutaties ledenlijst

39, 82

Nieuwe penningmeester

15

200ste lid van de Afdeling Heraldiek

71

 

 

Vragenrubriek

 

 

 

Beschrijving van wapenfiguren gevraagd

53

Jachtbel van F. Hemony 1663

7

Wappenbuch Von den Ersten gezocht

47

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

Inschrijvingen

36

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.