Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

HT-NGV-00-0-60
199
7

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 3

 

Blazoenering

 

 

 

Blazoeneren in de middeleeuwen

34

Een nieuwe vaste rubriek

11

J.P.C. Hoogendijk, Blazoeneringen

12, 29, 40, 61

J.P.C. Hoogendijk, Blazoenering, verleden, heden en toekomst

35

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

J.A. de Boo, Heraldische curiosa

43

J.A. de Boo, De luchtballon en het wapen Montgolfier

43

Cursus heraldiek (RA Noord-Brabant)

64

P. Douglas, The history of the family of Douglas, boekaankondiging

67

Heraldiek en Filatelie (Postzegeltentoonstelling te Arnhem)

28

J.P.C. Hoogendijk, Collectie Van der Lelij wordt toegankelijker

54

H.M. Lups, Collectie Van der Lelij

45

H.M. Lups, Voorouders in beeld

33

H.M. Lups, Wapenboek Belgische Prelaten

55

H.M. Lups, Zeldzaam wapenboek bij Archief Delft

60

Redactioneel

16, 32, 68

Summaries

16, 32, 48, 68

Werkgroep Heraldisch Tekenaars & H.C. 't Jong, Wapentekenaars voor de Hoge Raad van Adel

26, 41

J.S. Wolf, De zoektocht naar een familiewapen

59

 

 

Heraldiek

 

 

 

J.A. de Boo, De Barensteel

17

J.A. de Boo, De Friese halve adelaar

49

J.A. de Boo, Vergelijkende heraldiek (Héraldique comparée)

6

A. Daae, Een wapen voor de familie De Doelder

30

E.B. van Rijn, Wapen Studiegroep Genealogie Westland

4

Dr. ir. A.C. Zeven, De kunstschilder Johannes Vermeer en heraldiek: een aanzet

1

 

 

Kerkelijke heraldiek

 

 

 

Ir. A. Daae, Een pastoor bewapend

57

 

 

Heraldiek, overheids

 

 

 

A.H. Hoeben, Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in het samenwerkingsgebied Westelijk Noord-Brabant

13

 

 

Literatuur

 

 

 

J.A. de Boo, Académie Internationale d'Héraldique, Circ. 109

63

J.A. de Boo, Adler 18. Band, Heft 5, p. 153-178

15

J.A. de Boo, Adler 19. Band, Heft 1, Heft 3

63

J.A. de Boo, Archives H6raldiques Suisses, CX (1966-I)

15

J.A. de Boo, Coat of Arms, NS volume XII no. 179, 1997

63

J.A. de Boo, Heraldicum Disputationes, jg. 1, nr. 4 incl. Disputationes

15

A. Daae, Heraldisk Tidsskrift, Bind 8, m. 74, October 1996

32

W.J. Scholl, Genealogie en heraldiek te Rhenen

47

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

Nieuwe leden (vervolg v. nr. 4, pag 64, jg. 1996)

16

P. Douglas en P.I. Sypesteyn, Werkgroep Heraldiek en Filatelie

27

 

 

Vragenrubriek

 

 

 

Droogscheerdersscharen

14

Kast familie Van Heyden

14

J. Kuijlen, Jachtbel van F. Hemony 1663

62

Mogelijk wapen A.E. Fourestier Lanous

14

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

Inschrijvingen

65

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.