Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

HT-NGV-00-0-60
1996

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 2

 

Automatisering

 

 

 

W.J. Scholl, Het computerprogramma Familiewapen Clips

17

 

 

Diversen

 

 

 

Ir. A. Daae, There are wheels within wheels

60

E. van Driesum, Van wie is dit wapen? (2)

5

A.H. Hoeben, Notarismerk en notariszegel met identiek wapen

38

A.H. Hoeben, Hoe vermeld ik archiefbronnen?

40

A.H. Hoeben, Een interessant boek met een merkwaardige inleiding: Hubert de Vries' De wapens van de Nederlanden

53

W.J. Scholl, De dwalingen van Mr. J.P.W.A. Smit en de consequenties voor de vlag van de provincie Noord-Brabant

26

A. Stachouwer, Wapen van prinses Christina verminkt

52

Vragenrubriek

54

 

 

Handmerken

 

 

 

Dr.Ir. A.C. Zeven, Een handmerk op een Amsterdamse gevelsteen

Dr.Ir. A.C. Zeven, Gedachten over het ontstaan en de classificatie van handmerken

22

Dr.Ir. A.C. Zeven, Handmerken op een Emmerikse gildebeker uit 1675

39

Dr.Ir. A.C. Zeven, Handmerken op een gravure van Pieter Breugel de Oude

42

 

 

Heraldiek

 

 

 

J.A. de Boo, Het voetstuk

33

A.H. Hoeben, Onderzoek naar de tekens van recht in de heraldiek (4)

1

E. Nomes, 'Lam en vlag' in de heraldiek

49

E.B. van Rijn, De wapenkaart van de afdeling Delfland NGV

12

 

 

Kerkelijke heraldiek

 

 

 

Ir. A. Daae, Het wapen van Mgr. Dr. Jozef Maria Punt, hulpbisschop van Haarlem

20

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

E. van Driesum en A.H.Hoeben, De Dienst Heraldisch Archief in het Verenigingscentrum Naarden

28

Ledenvergadering 16 maart 1996

31

Lezing 16 maart a.s.

7

Nieuwe leden

32, 64

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

E.B. van Rijn, Wapenregistratie Afdeling Heraldiek

29

Inschrijvingen

8, 55

 

 

Zegels

 

 

 

A.H. Hoeben, Project 'Zegels in beeld' Rijksarchief Noord-Brabant

59

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.