Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging

 

 

Heraldiek
logo-80
NGV

 

Inhoud

 

Redactie ‘Heraldisch Tijdschrift’

 

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Heraldisch Tijdschrift

 

Inhoud

 

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

 

HT-NGV-00-0-60
1995

Heraldisch Tijdschrift, Inhoud jaargang 1

 

Automatisering

 

 

 

E. van Driesum, Rectificatie

46

Jan Hoogendijk, Omvangrijk projekt opgestart bij Dienst Heraldiek

14, 46

Redactie, Automatisering in de heraldiek

5

 

 

Buitenland

 

 

 

Erik van Driesum, Der Herold (bezoek aan vereniging, Berlijn)

13

 

 

Diversen

 

 

 

Jan Hoogendijk, Familiewapen teruggevonden door diapresentatie

30

Redactie, Erratum en aanvullingen

63

Redactie, Lezingen in het Westlands Museum

15

Redactie, Vraag: Onbekende wapens op een avondmaalsbeker

30

E B. van Rijn, Heraldische dia-collecties

31, 33

Summaries

16, 32, 48, 64

 

 

Handmerken

 

 

 

Dr.ir. A.C. Zeven, Handmerken, voorkomend op een miniatuur, op schilderijen, op merklappen, op postzegels, op zerken en archiefstukken

6

Dr.ir. A.C. Zeven, Handmerken op broden?

28

 

 

Heraldiek

 

 

 

J.A. de Boo, Geschulpt en getand

35

E. van Driesum, Van wie is dit wapen?

57

A.H. Hoeben, Onderzoek naar de tekens van recht in de heraldiek

19, 43, 49

J.P.C. Hoogendijk, Kan de heraldiek eigentijdser?

54

 

 

Kerkelijke heraldiek

 

 

 

Ir. A. Daae, Een wapen voor de nieuwe bisschop van Breda, Mgr. Dr. Martinus P.M. Muskens

23

 

 

Literatuur

 

 

 

A.H. Hoeben, Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek (J.C.C.F.M. van den Borne)

11

A.H. Hoeben, Heraldisk Tidsskrift (nummer 70)

29

A.H. Hoeben, De Nederlandsche Leeuw (jaargang CXI, nummer 11-12)

29

A.H. Hoeben, Van schild en vaan (jaargang 1, nummer 1, 2, 3)

12

A.H. Hoeben, Van schild en vaan (jaargang 2, nummer 1)

30

H.M. Lups, Groninger repertorium van familiewapens 1300-1900

11

W.J. Scholl, Kronieken (jaargang 4, nummer 2)

29

 

 

Verenigingsnieuws

 

 

 

Ir. A. Daae, Voorwoord

2

Ir. A. Daae, Beknopt verslag algemene ledenvergadering op 11 maart 1995

18

G.J. van Exel, De Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging

17

A.H. Hoeben, Redactielid Holla treedt af

42

Redactie, Bij het eerste nummer

3

Redactie, Samenstelling redactie

12

R. F. Vulsma, Ter inleiding

1

G. Zomer, Financieel verslag over 1994

47, 62

G. Zomer, Toelichting op de begroting voor het jaar 1995

62

Nieuwe leden

64

 

 

Wapenregistratie

 

 

 

E.B. van Rijn, Wapenregister Afdeling Heraldiek N.G.V.

21

Inschrijvingen

60

 

 

Zegelkunde

 

 

 

A.H. Hoeben, Project "Zegels in beeld" Rijksarchief Noord-Brabant

3, 30

H.M. Lups, Zegelkunde en heraldiek

25

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 


website counter